TERAPIJA PONAŠANJA (BIHEVIORALNA TERAPIJA)

Šta je terapija ponašanja

U Austriji trenutno razlikujemo 23 priznata psihoterapijska smjera koja se u osnovi mogu podijeliti u četiri pravca:

Terapija ponašanja temelji se na teoriji učenja da se svako problematično ponašanje može ponovno zaboraviti odnosno da se mogu naučiti novi , bolji načini ponašanja. Terapija ponašanja djeluje prvenstveno ciljano i orijentirano na probleme.

psychotherapie

Kako protiče terapija ponašanja

U početku se provodi detaljna dijagnostika i analiza problema kako bi se utvrdilo koji problemi su prisutni i kako su međusobno povezani.

U daljnjem toku se zajedno sa klijentom pravi plan terapije. Pri tome se definiraju ciljevi i razmotraju problematična ponašanja i načini razmišljanja. Ciljevi ovise o prirodi problematike kao i o individualnim mogućnostima, potrebama i sposobnostima klijenta.

Nakon toga slijedi aktivni rad na ciljevima koji se jako razlikuju od individualnih ciljeva i problematike. Pri tome se mogu primjenjivati metode poput psihoedukacije, treninga socijalne kompetencije, konfrontacijske tehnike, kognitivne tehnike, postupak opuštanja, treninga uživanja itd.

psychotherapie

Područja primjene bihevioralne terapije

Anksiozni poremećaji, opsesivno-kompulzivni poremećaj-prisilne radnje, fobije, panični poremećaji, depresija, psihosomatski poremećaji, poremećaji ličnosti, poremećaji u prehrani, stres, teške životne situacije i akutne krize, problemi sa samopoštovanjem, problemi u odnosima.